Under våren 2014 arbetade jag med att ta
fram receptbilder för Expressens 5:2 app.

Projektet drevs av Karolina Haglund och min roll i detta projekt var som fotoassistent.

 

Receptbilder för appen 5:2 Menu

Receptbilder för appen 5:2 Menu